FTI och REPA

Vasco AB är ansluten till Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI, genom tidigare medlemskap i REPA som den 1:e april i år gick samman med FTI.

REPA eller FTI är ett register för producentansvar. Producentansvaret är ett regelverk som är till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Det hela bygger på att den som producerar även skall ta ansvar för produkten efter slutanvändning. Vasco AB erlägger idag en avgift för hantering av tomemballage och bidrar till att miljöstationer för återvinning skall finnas.

Miljön är viktig för oss även internt på företaget och därför källsorteras papper, wellpapp, trä, meltall, glas samt hård och mjukplast.

Anslutningsbevis för 2013

Anslutningsbevis för 2014

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpackning & Tidningsinsamlingen

REPA

REPA