Erfarenheter

Efarenhet inom kemiskproduktion

Vasco AB har idag kunskap och erfaren personal på alla positioner i företaget såsom kemist, inköp, logistik med erfarenhet av farligt godstransporter samt produktion. De flesta har arbetat i många år på Vasco AB och har en bred kunskap så att kundens behov kommer i centrum.

Området kemi

Inom kemibranschen finns det många regler och krav, detta gäller både märkning och klassificering av produkter. När Vascos kunder har idéer om nya produkter hjälper vi till med produktutveckling och ser till att rätt emballage används, att produkterna får rätt klassificering och märks på ett riktigt sätt. Vasco kan också hjälpa kunden att få fram SDB och annan nödvändig dokumentation som behövs, Vasco kan också hjälp till med myndighetskontakter och annat om det behövs.

erfarenheter