Miljö & Kvalité

Vasco arbetar miljöanpassat

Miljön är viktig för oss alla, därför måste vi som kemiföretag tänka extra på hur vi ska kunna vara skonsamma mot miljön.
Därför är vi certifierade enligt ISO14001 sedan 1999 och ISO9001 sedan 1997.

Vasco tillverkar produkter till en rad olika företag runtom i framför allt Sverige men även till Norge, Finland och Danmark alltid på ett miljöanpassat sätt.

FTI och REPA

Vasco AB är ansluten till Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI, genom tidigare medlemskap i REPA som 2013 gick samman med FTI.

REPA eller FTI är ett register för producentansvar. Producentansvaret är ett regelverk som är till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Det hela bygger på att den som producerar även skall ta ansvar för produkten efter slutanvändning. Vasco AB erlägger idag en avgift för hantering av tomemballage och bidrar till att miljöstationer för återvinning skall finnas.

Miljön är viktig för oss även internt på företaget och därför källsorteras papper, wellpapp, trä, meltall, glas samt hård och mjukplast.

Vad har hänt med REPA?

Reparegistret AB var tidigare ett helägt dotter­bolag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom fusionen den 1 april 2013 upphörde dotterbolaget och de producentföretag som var anslutna till REPA blev därmed anslutna och kunder till FTI.

FTI:s marknadsavdelning är en affärsmässig servicefunktion.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av företag som tillverkar, säljer, fyller och återvinner förpackningar och tidningar. En återvinning som konsumenterna i Sverige startar genom att på FTI:s återvinningsstationer eller på fastighetsnära insamlingsplatser lämna förpackningar och tidningar så att de kan bli material till nya produkter.

Certifikat och anslutningsbevis 2017